Relatietherapie

In relatietherapie ontmoet ik partners die hun relatie als problematisch ervaren en anders met elkaar willen omgaan. Vaak zijn hun problemen een uiting van een conflict op dieper niveau, met wortels in het verleden.

In de relatietherapie komt aan de orde welke invloed dit heeft op de relatie en hoe partners hierin nieuwe wegen kunnen vinden. Aanvullend kan individuele therapie nodig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om onverwerkte trauma’s, depressie of verslaving. Hiervoor verwijs ik door naar collega-hulpverleners. 

Thema’s in de relatietherapie zijn: communicatie(patronen), intimiteit en seksualiteit conflicten en grenzen, ruimte en verantwoordelijkheden delen, fasen in de relatie en/of omgaan met bijzondere omstandigheden.

Gezins-/familietherapie

In gezins- of familietherapie help ik ouders, kinderen en/of broers en zussen met elkaar in gesprek te gaan over de onderlinge relaties en de invloed daarvan op de persoonlijke ontwikkeling. 

In de gesprekken ligt de nadruk op elkaar leren begrijpen en anders leren omgaan met elkaar. De gezins-/familieleden worden zich daarbij bewust van hoe ze op elkaar reageren en welke invloed ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt gewerkt aan oplossingen. Soms kan tussentijds een individueel gesprek nodig zijn.

Thema’s in de gezins- of familietherapie zijn: interactie(patronen), hiërarchie en posities, verborgen gezinsregels, conflicten en grenzen en/of (onbesproken) gezinstrauma’s.

Individuele hulpverlening

In individuele systeemtherapie of coaching gaan we samen op zoek naar de invloed van (gezins)relaties op jouw (werk)situatie en individuele ontwikkeling.

Het is mogelijk om derden (partner, familieleden, werkrelaties) voor een of meerdere sessies uit te nodigen. Vaak levert dat een waardevolle bijdrage aan de therapie of coaching.

Thema’s in de individuele systeemtherapie of coaching zijn: eenzaamheid, onzekerheid, overbelasting en prestatiedruk, (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel of uitstelgedrag, conflicten en grenzen in samenwerkingsrelaties, zingevingsvraagstukken en/of levensfaseproblematiek.